Disclaimer

Disclaimer

Inhoud en kwaliteit van de informatie:
Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via onze klantenservice (info@vsheftrucks.nl)

Auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en
vormgeving van deze website komen toe aan Van Schaijk Warehouse Equipment, www.vsheftrucks.nl en/of onze licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Wilt u iets gebruiken van deze website?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-11163021 of stuur een e-mail naar
info@vsheftrucks.nl.

Schriftelijke verzoeken stuurt u naar:

Van Schaijk Warehouse Equipment
www.vsheftrucks.nl
Etruskenweg 34
5349 AZ, Oss