Privacyverklaring

Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de privacy van bezoekers van onze website. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen. We springen zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles om u een veilig bezoek aan vsheftrucks.nl te bezorgen.
Gegevens die we gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website:

  • Onze webserver herkent automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:

  • Uw domeinnaam (niet uw e-mailadres)
  • Uw e-mailadres als u beoordelingen of vragen plaatst op deze website
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
  • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld als u zich registreert)

We gebruiken de informatie om:

  • Uw bestelling af te handelen
  • De inhoud van vsheftrucks.nl te verbeteren

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst en voor een snelle en veilige afhandeling van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op
internet.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wij (vsheftrucks.nl) zijn de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail
contact opnemen met onze klantenservice via info@vsheftrucks.nl Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen.